Chính sách hỗ trợ đại lý bán hàng
3 Năm trước 212

Nhằm phát triển thị trường và mở rộng đại lý. Công ty cổ phần cung cấp sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ đại lý phát triển kinh doanh bán hàng, mang lại hiệu quả cao. Quý đại lý nhập trên 100 thùng sẽ được hỗ trợ gắn băng rôn quảng cáo bia Úc DNA. Để tăng thêm sự hấp dẫn tới người tiêu dùng biết và trải nghiệm. Khẳng định đẳng cấp của loại bia thương hiệu úc.